Aktuelle fokusområder

Nedenfor kan du se nogle af de analyseområder, som Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed aktuelt har fokus på. For nogle af emnerne er der tale om et indledende arbejde, hvor der er fokus på at afdække analysemulighederne. Hvorvidt de enkelte emner fører til konkrete analyser vil blandt andet afhænge af mulighederne for at tilgå de relevante data.

  • Effekt af genoptræning efter sundhedsloven
  • Effekt af rehabiliteringsforløb efter §83a i serviceloven
  • Status for ”restgruppen” af unge, der ikke har en ungdomsuddannelse og ikke er i beskæftigelse.
  • Afregningspriser for voksne i botilbud