Opdatering af benchmarkinganalyse om kommunernes administrationsudgifter

I sommeren 2018 udgav Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed en analyse om kommunernes udgifter til administration og ledelse. Analysen vil nu blive opdateret med kommunernes resultater for 2019, ligesom der i den nye analyse vil være fokus på, hvordan kommunerne har udviklet sig siden den forrige analyse af kommunernes administrationsudgifter.

Kommunerne bruger hvert år omkring 50 mia. kr. på administration og ledelse. Det svarer ca. til 15 procent af kommunernes samlede nettodriftsudgifter. Udgifterne til administration og ledelse er dermed en væsentlig udgiftspost i kommunernes regnskaber.

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenheds første analyse af kommunernes udgifter til administration og ledelse viste, at der er betydelige forskelle i kommunernes udgifter til administration - også efter, at der var taget højde for betydningen af forskelle i kommunernes rammevilkår. Det gjaldt både for de samlede administrationsudgifter, og når forskellige administrationstyper blev betragtet.

I den nye analyse vil resultaterne fra den første analyse blive opdateret med data for regnskabsårene 2019. Derudover vil der i den nye analyse være fokus på, hvordan de enkelte kommuners administrationsudgifter har udviklet sig siden den forrige analyse. Det gælder både for kommunernes samlede administrationsudgifter og for udgifterne til de fire forskellige administrationstyper; administrative støttefunktioner og chefer, myndighedspersonale, decentrale ledere og øvrige administrationsudgifter udover løn. 

Formål

Analysen skal gøre det muligt for den enkelte kommune at se, hvordan deres administrationsudgifter har udviklet sig i de seneste år – både samlet set og for forskellige administrationstyper. Det vil dels give kommunerne mulighed for at identificere, hvor den enkelte kommune har højere eller lavere udgifter end andre kommuner i dag. Og dels gøre det muligt for den enkelte kommune at se resultaterne af eventuelle tiltag gennemført på området i de seneste år og i relation til andre kommuners administrationsudgifter.

Metode

For at sikre størst mulig sammenlignelighed, vil der i den nye analyse være fokus på at anvende den samme metode, som i den foregående analyse. Det betyder helt konkret, at kommunernes administrationsudgifter igen vil blive opgjort efter kombinationsmetoden, hvor de administrative lønudgifter opgøres efter personaledatametoden kombineret med kommunernes centrale administrationsudgifter udover løn.

Analysen forventes offentliggjort i 1. halvår 2020.

 

Kontakt

Martin Bille

Specialkonsulent