Udvikling af sammenlignelig udgiftsindikator på skoleniveau

I et metodeudviklingsprojekt undersøger Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, om det ud fra eksisterende data er muligt at opstille en valid og sammenlignelig udgiftsindikator for folkeskolerne på institutionsniveau.

Er der forskel på, hvor mange udgifter landets folkeskoler bruger pr. elev? Og er der skoler med forholdsvist lave udgifter, som formår at få ligeså gode resultater som skoler med højere udgifter? Disse spørgsmål er det i dag ikke muligt at besvare på trods af, at de kan bidrage med nyttig viden til skoler og kommuner. Det skyldes, at der ikke findes en valid og sammenlignelig udgiftsindikator på skoleniveau.

På vegne af Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed udarbejdede Deloitte i 2019 en analyse af mulighederne for at anvende de kommunale regnskabsdata til at opstille en valid udgiftsindikator på skoleniveau. Analysen påpegede en række udfordringer herved. Hele analysen kan findes på dette link.

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har derfor igangsat et metodeudviklingsprojekt, hvor vi undersøger, hvorvidt disse udfordringer kan overkommes, hvis udgiftsindikatoren opgøres på andre måder.

Som en del af metodeudviklingsprojektet gennemføres et omfattende og delvist manuelt koblingsarbejde, der skal gøre det muligt at koble forskellige datakilder på baggrund af skolenavnene. Det har ikke tidligere været muligt, da de forskellige udgiftsdatakilder ikke anvender samme institutions-ID.  

Formål

Metodeudviklingsprojektet skal undersøge, om vi med eksisterende data kan opstille en udgiftsindikator, der er sammenlignelig og valid på tværs af skoler. Ved at have en valid udgiftsindikator på skoleniveau vil det blive muligt at gennemføre benchmarkinganalyser, der ikke tidligere er lavet på skoleområdet.

Metode

Metodeprojektet består af tre dele. For det første gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner for at validere koblingen af skolenavne på tværs af datakilder. For det andet inddrages videns personer og interessenter samt resultaterne fra Deloittes analyse jf. ovenfor for at afdække, hvilke udfordringer der er ved forskellige udgiftsindikatorer, og hvordan de kan håndteres. For det tredje undersøges alternative udgiftsindikatorer med en empirisk analyse.

Metodenotatet forventes offentliggjort i 1. kvartal 2020.

Kontakt

Marianne Møller Sørensen

Fuldmægtig