Udvikling i udgifter og aktivitet på anbringelsesområdet

Hvordan har aktivitets- og udgiftsudviklingen været på anbringelsesområdet i de forskellige kommuner? Det vil en ny analyse af Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed undersøge på landsplan og kommuneniveau.

Tidligere analyser har vist, at der i de seneste år er sket en markant ændring i aktiviteten på området for udsatte børn og unge. Der er i dag større fokus på forebyggelse og tidlig indsats, end der har været før. Samtidigt anbringer kommunerne i højere grad børn og unge i plejefamilier fremfor på institutioner og opholdssteder.  Men er der forskel på tværs af landet i forhold til, hvor kraftigt disse udviklingstendenser er slået igennem, og hvad har det særligt betydet for anbringelsesområdet?

Med afsæt i kontoplanen ses der i analysen på udviklingen i de samlede udgifter til anbringelsesområdet i de enkelte kommuner, ligesom der zoomes ind på forskellige anbringelsestyper. Udover de samlede udgifter ses der også på udviklingen i antal anbragte og udviklingen i gennemsnitpriser pr. anbragt på tværs af anbringelsestyper. Det undersøges desuden, om der på tværs af kommunerne er forskellige udviklingstendenser herunder forskydninger mellem tilbudstyper.

Som en del af analysen vil der også blive perspektiveret til udviklingen i udgifter til forebyggende foranstaltninger.

Formål

Analysens formål er at skabe mere viden og gennemsigtighed omkring aktivitets- og udgiftsudviklingen på anbringelsesområdet på kommuneniveau.  

Metode

Analysen er kvantitativ. Der tages udgangspunkt i kommunernes regnskabsdata og aktivitetsdata fra flere forskellige registre på individniveau fra Danmarks Statistisk forskerordning. Analysen har fokus på udvikling og er derfor primært deskriptiv, men der vil også være fokus på sammenhænge og mønstre mellem de forskellige nøgletal, der præsenteres i analysen.  

Analysen forventes offentliggjort i 2. halvår 2020.

 

Kontakt

Martin Bille

Specialkonsulent