2019 - Februar

  • Sygefravær blandt ansatte på sygehusene

    Publiceret 07-02-2019

    Der er væsentlige forskelle i sygefraværet blandt de ansatte mellem sygehusene med højest og lavest sygefravær. Det gælder både når man ser på alle ansatte unde..

Søg i nyheder